Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in B&B ’t Burreken en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B ’t Burreken (Breeweg 4 BV), met maatschappelijke zetel Breeweg 4, 9688 Schorisse (België) en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0760.378.743

1.  Algemeen

• Met het aangaan van een huurovereenkomst gaan deze Algemene Voorwaarden van kracht.
• Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

• Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

• De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers tijdens het verblijf te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

• Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

• De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, de toegang  ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

 

2. Reservatie en betaling

• Bij reservatie vragen we een voorschot van 30% van het totale bedrag.
• U ontvangt een mail ter bevestiging van uw reservatie

• Het saldo dient één week voor uw verblijf betaald te worden, u ontvangt hiervoor een betalingsverzoek per mail.

• In uitzonderlijke gevallen en alleen in overleg kunnen de verblijfskosten bij aankomst contant, via bancontact of via Payconic  worden voldaan.
• De actuele tarieven vindt u terug op onze website www.tburreken.be

3. Annulering

• We begrijpen dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor u niet kunt komen. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
• Bij tijdige annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum vindt volledige terugbetaling van het voorschot plaats. Daarna vindt er geen restitutie plaats. 

4. Uw verblijf

• Gebruik van B&B ’t Burreken door andere personen dan onze gasten is niet toegestaan.
• Wij vragen u vriendelijk tijdens uw verblijf netjes met de inventaris en het meubilair om te gaan.
• Ook vragen we u vriendelijk om geen geluidsoverlast te veroorzaken aangezien we hier ook als gezin wonen. Dit betekent dat het zeker tussen 22:00 en 7:00 uur stil genoeg dient te zijn dat de andere bewoners geen geluidsoverlast hebben.

• B&B ’t Burreken is alleen tussen 7.00 en 00.00 uur toegankelijk. Andere toegangstijden zijn in overleg.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via:

info@tburreken.be of +32 486 48 47 22

Vriendelijke groeten,

Shanty & Tom